BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

İNSAN VE ÇEVRE İÇİN

3N Grup, “UN Global Compact” çerçevesinde evrensel olarak kabul görmüş bildirgelere dayanan ilkeleri benimsemektedir.

Eylül 2015’ten beri İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele kavramlarını merkeze koyan Global Compact ilkeleri imzacısıdır.

Bu ilkeler gereğince;

  • 3N Grup, ilan edilmiş insan haklarını destekler ve haklara saygı duyar.
  • 3N Grup, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olamaz.
  • 3N Grup, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü destekler.
  • Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına kesinlikle izin vermez.
  • Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına karşıdır ve bunun son bulması için çalışmaktadır.
  • İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa izin verilmez.
  • 3N Grup, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları destekler.
  • Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verir.
  • Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemektedir.
  • İş dünyasında, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmaktadır.